Miroslav Erben
Role
Bílá nemoc premiéra SEZONA 1936/1937 - Generál
Hrabě Orel premiéra SEZONA 1937/1938 - Žalářník
Kde se žebrá (Nenarození) premiéra SEZONA 1937/1938 - První chodec, Čtvrtý chodec
Král Václav IV. premiéra SEZONA 1937/1938 - Jiří budkář
Naši furianti premiéra SEZONA 1937/1938 - Obecní kovář
Paní Bovaryová premiéra SEZONA 1937/1938 - Girard, Předseda komise
Porota se směje premiéra SEZONA 1937/1938 - Zapisovatel
Romeo a Julie premiéra SEZONA 1937/1938 - Bratr Jan
Zmoudření Dona Quijota premiéra SEZONA 1937/1938 - Oloupený, První hlasatel