Hrabě Orel (Činohra)
Stavovské divadlo, od 31.03.1938 do 05.06.1938 (21x)
Předloha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Hrabě Frederico Confalonieri : Zdeněk Štěpánek
Hrabě Vitaliano Confalonieri : Rudolf Deyl
Kníže Metternich : Jiří Steimar
Soudce Menghin : Jaroslav Průcha
Hrabě Cabrio Casati : Ladislav Boháč, Aleš Podhorský
Polní maršálek hrabě Bubna : Jaroslav Vojta
Carlo de Castillia : Otto Rubík
Hrabě Porro : Eduard Blažek
Hrabě Pallavicini : Viktor Dintr, Vilém Pfeifer
Hrabě Saurau : Zvonimír Rogoz
Správce Bolchesi : Karel Kolár
Dveřník : Václav Pilný
Žalářník : Miroslav Erben
Venkovan : Václav Vorel
Hraběnka Teresa Casati-Confalonieriová : Anna Sedláčková
Rakouská císařovna : Božena Půlpánová
Princezna Jablonowská : Eliška (Ella) Poznerová
Markýza Trivulzio : Jiřina Steimarová
Žofie Woynová : Stanislava Strobachová
Dvorní dáma : Marie Ježková
Fotogalerie
Hrabě Orel - 31.03.1938, Anna Sedláčková (Hraběnka Teresa Casati-Confalonieriová)
Foto: Josef Heinrich