Györgi Ligeti
Datum narození
28.05.1923
Datum úmrtí
12.06.2006
Životopis
Maďarsko-rakouský hudební skladatel a muzikolog židovského původu. Narodil se v dnešním Tyrneveni (Rumunsko,), zemřel ve Vídni.Studoval na konzervatoři v Kluži a v letech 1945-49 na budapešťské vysoké hudební škole, na níž od roku 1950 přednášel teoretické předměty. Současně prováděl folklórní výzkumy a napsal studii o polyfonii v lidové hudbě. Od roku 1956 žil ve Vídni, kde přijal rakouské státní občanství. Dokázal se skvěle vyrovnat s kompozičními technikami Nové hudby. navázal kontakty se skladateli tzv. darmstadtské školy, spolupracoval s elektroakustickým studiem v Kolíně nad Rýnem. Od počátku však usiloval v kompozici i v teorii o vlastní řešení. V kompozici pro orchestr (Atmosféry 1961) pracuje se sekundárními hudebními parametry zvuku, tzn. s barvou a hustotou tónů jako s hlavním formotvornými a výrazovými složkami. Tento jeho vývoj vrcholí v opeře Velký kostlivec (1977). V období osmdesátých a devadesátých let směřuje Ligeti k jisté zvukové oproštěnosti, vznikají další nová hudební díla. Ligeti představuje jednu z nejpozoruhodnějších osobností Nové hudby.
Textové a hudební úpravy
Zpěvy země premiéra SEZONA 2002/2003 - Hudba