timINg (DekkaDancers) (Balet)
Nová scéna, od 09.05.2011 do 19.09.2012 (5x)
Předloha
Popis
Koncert pro 8 tanečníků a orchestr je sondou do nitra budovy Nové scény a vnitřního světa jednotlivých tanečníků, a to s přítomným orchestrem přímo na scéně, kdy čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost…

Výchozím impulsem pro vznik společného projektu Orchestru BERG, DekkaDancers, baletu ND a Nové scény s názvem timINg se stala hudba – skladby Poeme symphonique pro 100 metronomů a Ramifications György Ligetiho, Koncert pro klarinet a orchestr Aarona Coplanda a Dances Louise Andriessena.

Ligetiho slavná skladba zazní v rámci projektu dokonce v české premiéře! Zatím se totiž nikomu nepodařilo potřebné množství metronomů shromáždit... Tentokrát tak vznikla unikátní kolekce, strojky prostřednictvím veřejné sbírky zapůjčila stovka hrdých patronů, mezi nimiž jsou i známé osobnosti – například Soňa Červená, Miroslav Táborský nebo Ondřej Havelka. Metronomy si již od dubna se zájmem prohlížejí návštěvníci Nové scény. Můžeme prozradit, že všechny budou spuštěny najednou bez přímého zásahu lidské ruky.

Více informací na www.100metronomu.cz

Uvádějí Balet Národního divadla, Orchestr Berg, DekkaDancers a Nová scéna.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Spolupracovali
Asistent režie : Jan Podařil, Lubor Kvaček
Inspicient : Jiří Vrátil
Světelný design : Daniel Tesař
Světelná režie : Jana Malisová, David Ševela
Videoprojekce : Pavel Hejný
Zvukový design : Zbyněk Perla