Vojtěch Rubinstein
Role
Bílá nemoc premiéra SEZONA 1936/1937 - Čtvrtý novinář, Pátý novinář
Boris Godunov premiéra SEZONA 1936/1937 - Služebník Borisův
Hubená léta premiéra SEZONA 1936/1937 - Mládenec
Kristus premiéra SEZONA 1936/1937 - Žebrák, Muž v davu
Kde se žebrá (Nenarození) premiéra SEZONA 1937/1938 - Třetí chodec
Král Václav IV. premiéra SEZONA 1937/1938 - Kuchtík, Posel z Prahy, Páže
Naši furianti premiéra SEZONA 1937/1938 - První chasník
Nová Elektra premiéra SEZONA 1937/1938 - Posel
Úklady a láska premiéra SEZONA 1937/1938 - Sluha Lady Milfordové
Zástupové premiéra SEZONA 1937/1938 - Třetí voják
Zmoudření Dona Quijota premiéra SEZONA 1937/1938 - Čtvrtý pastýř, Třetí šlechtic, Čtvrtý šlechtic