Nová Elektra (Činohra)
Stavovské divadlo, od 11.04.1938 do 31.08.1938 (7x)
Popis
Archivní složka sign. Č 672a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- smlouva s překladatelem
- provozovací smlouva
- dramaturgický posudek Františka Götze
- rozpočet výpravy
- výstřižky z tisku; kritiky viz též P 44c/IV, s. 472–477, s. 487
- sada čb fotografií (celky scény, detaily, portréty)
- výtvarné návrhy kostýmů Fr. Muziky, př. č. 36–42/83
- skici scény Fr. Muziky, př. č. 18–19/95

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 5773
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3344
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3794
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3795
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 854
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 232, r 3793, r 3930
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Klytaimnestra : Jarmila Kronbauerová
Žebračka : Marie Ježková
První Eumenidka : Eliška (Ella) Poznerová
Druhá Eumenidka : Jarmila Bechyňová
Třetí Eumenidka : Lída Chválová
Aigisthos : Bedřich Karen
Předseda Nejvyššího soudu : František Smolík
Orestes : Jiří Dohnal
Zahradník : Jan Pivec
Jinoch : Josef Gruss
Velitel domácího vojska : Viktor Dintr, Vilém Pfeifer
Služebník Aigisthův : Eduard Blažek
Fotogalerie
Nová Elektra - 11.04.1938, František Smolík (Předseda Nejvyššího soudu)
Foto: Josef Heinrich
Kostýmní a scénické návrhy
Nová Elektra - 11.04.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Aigisthos)
Nová Elektra - 11.04.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Předseda Nejvyššího soudu)