František Muzika
Datum narození
26.06.1900
Datum úmrtí
01.11.1974
Životopis
Český malíř, ilustrátor, typograf a jeden z průkopníků české moderní scénografie, narodil se v Praze. V šesti letech začal mladý Muzika chodit na obecnou školu, o pět let později započal studium na novoměstské a později malostranské reálce, kde v r. 1918 úspěšně odmaturoval. V témže roce byl přijat na Akademii výtvarných umění. Zde studoval v přípravce pod vedením profesora Josefa Loukoty. Od r. 1919 pak již plně vstoupil do všeobecné školy Akademie výtvarných umění u profesorů Vratislava Nechleby a Jakuby Obrovského. V r. 1922 byl přijat do sochařského ateliéru profesora Štursy, kde mu bylo dovoleno i nadále malovat. V r. 1924 ukončil svá studia na Akademii.
R. 1922 se poprvé pustil do práce knižní grafiky; r. 1925 se stal externím redaktorem Literárního světa; r. 1927 se stal redaktorem nakladatelství Aventinum. Pro toto nakladatelství pak upravoval několik dalších let většinu publikací, kreslil karikatury a psal výtvarné kritiky do Rozprav Aventina.
Během let 1927–1947 vytvořil 107 scénických výprav pro divadlo. Spolupracoval s režisérem K. Dostalem, J. Honzlem, J. Frejkou, E. F. Burianem, s dirigentem V. Talichem. V letech 1945–1970 byl profesorem na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, pro divadlo tvořil vždy jako hostující výtvarník. Muzikovo scénografické dílo zůstává poněkud v pozadí za jeho dílem malířským, přestože svou básnickou výtvarnou kulturou projevu a citlivostí k dramatické předloze patří na čelné místo české moderní scénografie.
Během r. 1928 uplatňoval ve svých knižních a scénických tvorbách principy sovětského konstruktivismu. Během let 1929–1930 navrhoval scénické výpravy pro valnou část Honzlových inscenací v Zemském divadle v Brně. R. 1933 vytvořil jevištní návrhy pro Špalíček Bohuslava Martinů. R. 1947 ukončil svou práci v divadle posledními scénickými výpravami pro J. Honzla a J. Voskovce.
V r. 1921 se František Muzika stal členem avantgardní skupiny Devětsil. V této skupině potkal mnoho přátel, se kterými navázal přátelství na celý život (J. Seifert, K. Teige, A. Wachsman). R. 1923 se stal členem Nové skupiny, která se s původním Devětsilem rozešla, ovšem v jeho původním programu pokračovala. V témže roce se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes. 1930 se stal členem výboru Dramatického klubu. V počátcích svého studia tvořil pod vlivem fauvismu, ve 20. letech byl ovlivněn dílem Bohumila Kubišty a přikláněl se k magickému realismu. Jeho tvorba byla ovlivněna též neoklasicismem a P. Picassem. Vykrystalizuje až do lyrického kubismu a imaginativnímu kubismu. V r. 1937 reagoval několika svými obrazy na španělskou občanskou válku. Během let 1939–1945 maloval tragédii národního osudu a sigmatické obrazy inspirované snem. Od r. 1947 se ve své tvorbě začal inspirovat elementárními formami organického mikrokosmu. Během let 1960–1967 vznikaly první Mohyly, Totemy, Citadely a mnoho dalších evokací kultovních monumentů dávných civilizací.
Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově (6, 124).
Inscenátor
Lišák Stavinoha premiéra SEZONA 1927/1928 - Scéna
Ultimo premiéra SEZONA 1927/1928 - Scéna
Abeceda úspěchu premiéra SEZONA 1928/1929 - Scéna
Ollapotrida premiéra SEZONA 1928/1929 - Scéna
Okénko premiéra SEZONA 1931/1932 - Scéna
Popelka (Popelka Angelina) premiéra SEZONA 1931/1932 - Scéna
V řetězech premiéra SEZONA 1931/1932 - Scéna
Alchymista premiéra SEZONA 1932/1933 - Scéna
Hry o Marii premiéra SEZONA 1935/1936 - Scéna, Scéna, Scéna, Scéna
Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud premiéra SEZONA 1935/1936 - Scéna
Angelika premiéra SEZONA 1936/1937 - Scéna, Kostýmy
Hubená léta premiéra SEZONA 1936/1937 - Scéna
Jan Výrava premiéra SEZONA 1936/1937 - Scéna
Signorina Gioventu (Slečna Mladost) premiéra SEZONA 1936/1937 - Scéna
Čert na vsi premiéra SEZONA 1937/1938 - Scéna
Don Giovanni premiéra SEZONA 1937/1938 - Scéna, Kostýmy
Julietta (Snář) premiéra SEZONA 1937/1938 - Scéna
Nová Elektra premiéra SEZONA 1937/1938 - Scéna
Zmoudření Dona Quijota premiéra SEZONA 1937/1938 - Scéna
Káťa Kabanová premiéra SEZONA 1938/1939 - Scéna, Kostýmy
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 1938/1939 - Scéna
Život je sen premiéra SEZONA 1938/1939 - Scéna
Faust premiéra SEZONA 1939/1940 - Scéna
Orfeus a Eurydika premiéra SEZONA 1939/1940 - Scéna, Kostýmy
Antigone premiéra SEZONA 1940/1941 - Scéna
Dáma skřítek premiéra SEZONA 1940/1941 - Scéna
Medeia premiéra SEZONA 1941/1942 - Scéna
Torquato Tasso premiéra SEZONA 1941/1942 - Scéna
Cesta oknem premiéra SEZONA 1942/1943 - Scéna
Figarova svatba premiéra SEZONA 1942/1943 - Scéna
Ifigenie na Tauridě premiéra SEZONA 1942/1943 - Scéna
Cokoli chcete premiéra SEZONA 1943/1944 - Scéna, Kostýmy
Don Giovanni premiéra SEZONA 1943/1944 - Scéna
Fidelio premiéra SEZONA 1943/1944 - Scéna
Večer tříkrálový premiéra SEZONA 1944/1945 - Scéna
Jan Hus premiéra SEZONA 1945/1946 - Scéna
Pražský žid premiéra SEZONA 1945/1946 - Scéna
Faidra premiéra SEZONA 1946/1947 - Výprava
Figarova svatba premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Jen o chlup premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Fotogalerie
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, J. Dohnal, N. Gollová,V. Švorc, V. Matulová,J. Gruss, K. Höger, Z. Kampf
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jaroslav Průcha (Antonio), Václav Švorc (Šebastian)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jiří Dohnal (Orsino, sedící)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Josef Gruss (Feste), Jarmila Švabíková (Marie)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Nataša Gollová (Viola), Karel Höger (Malvolio)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Zdeněk Kampf, Jarmila Švabíková, Jan Pivec
Foto: Josef Heinrich
Don Giovanni - 25.10.1937 (František Muzika - scéna)
Foto: Josef Heinrich
Don Giovanni - 25.10.1937 (František Muzika - scéna)
Foto: Josef Heinrich
Don Giovanni - 25.10.1937 (František Muzika - scéna)
Foto: Josef Heinrich
Don Giovanni - 25.10.1937 (František Muzika - scéna)
Foto: Josef Heinrich
Don Giovanni - 25.10.1937, František Muzika - scéna
Faidra - 11.04.1947, celková scéna
Foto: Illek a Paul
Faidra - 11.04.1947, František Muzika - návrh scény
Faidra - 11.04.1947, František Muzika - scéna
Foto: Illek a Paul
Fidelio - 22.02.1944, Eduard Haken, Marie Podvalová, Beno Blachut, Stanislav Muž, Miluše Dvořáková
Foto: Centropress
Fidelio - 22.02.1944, František Muzika - návrh scény
Fidelio - 22.02.1944, František Muzika - scéna
Foto: Josef Heinrich
Fidelio - 22.02.1944, Marie Podvalová (Leonora), Beno Blachut (Florestan)
Foto: Centropress
Figarova svatba - 13.05.1947, František Muzika - scéna
Foto: Josef Heinrich
Figarova svatba - 13.05.1947, František Muzika - scéna
Foto: Josef Heinrich
Ifigenie na Tauridě - 05.06.1943, Jiřina Šejbalová (Ifigenie), Bedřich Karen (Thoas)
Foto: Josef Heinrich
Jan Hus - 16.09.1945, celková scéna
Foto: Josef Heinrich
Jan Hus - 16.09.1945, František Muzika - scéna
Foto: Josef Heinrich
Jan Hus - 16.09.1945, František Muzika - scéna
Foto: Josef Heinrich
Jan Hus - 16.09.1945, František Muzika - scéna
Foto: Josef Heinrich
Jan Hus - 16.09.1945, František Muzika - scéna
Foto: Josef Heinrich
Jen o chlup - 16.06.1947, František Muzika - návrh scény
Jen o chlup - 16.06.1947, František Muzika - návrh scény
Jen o chlup - 16.06.1947, František Muzika - scéna
Foto: Josef Heinrich
Kouzelná flétna - 10.05.1939, František Muzika - návrh kostýmu (sbor)
Okénko - 16.10.1931, František Muzika - scéna
Foto: Čámský
Pražský žid - 23.02.1946 Eva Vrchlická, Marie Ježková, Marie Glázrová, Karel Höger, Václav Vydra st.
Foto: Josef Heinrich
Pražský žid - 23.02.1946, celková scéna
Pražský žid - 23.02.1946, Eva Vrchlická (Rebeka), Václav Vydra st. (Falu-Eliab)
Foto: Josef Heinrich
Pražský žid - 23.02.1946, Ladislav Pešek, Jaroslav Průcha, Václav Vydra st., Marie Glázrová
Pražský žid - 23.02.1946, Miloš Nedbal, Karel Höger, František Filipovský
Foto: Josef Heinrich
Signorina Gioventu (Slečna Mladost) - 20.03.1937, František Muzika - scéna
Foto: Ströminger
Signorina Gioventu (Slečna Mladost) - 20.03.1937, František Muzika - scéna
Foto: Ströminger
Ultimo - 19.04.1928, celková scéna (I. jednání)
Kostýmní a scénické návrhy
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh kostýmu (dáma, kompars)
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh kostýmu (Šebastian)
Don Giovanni - 25.10.1937, František Muzika - návrh kostýmu (Komtur)
Don Giovanni - 25.10.1937, František Muzika - návrh kostýmu (Majordomus)
Don Giovanni - 25.10.1937, František Muzika - návrh kostýmu (sluha, sbor)
Don Giovanni - 25.10.1937, František Muzika - návrh kostýmu (sluha, sbor)
Don Giovanni - 25.10.1937, František Muzika - návrh kostýmu (svatebčan, sbor)
Don Giovanni - 25.10.1937, František Muzika - návrh kostýmu (svatebčan, sbor)
Faidra - 11.04.1947, František Muzika - 2x skica scény
Hry o Marii - 07.02.1936, František Muzika - návrh scény
Hry o Marii - 07.02.1936, František Muzika - návrh scény
Káťa Kabanová - 16.09.1938, František Muzika - návrh kostýmu (dámský sbor)
Káťa Kabanová - 16.09.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Fekluša)
Káťa Kabanová - 16.09.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Gláša)
Káťa Kabanová - 16.09.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Katěrina)
Káťa Kabanová - 16.09.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Marfa Ignatěvna Kabanová)
Káťa Kabanová - 16.09.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Varvara)
Káťa Kabanová - 16.09.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Žena)
Nová Elektra - 11.04.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Aigisthos)
Nová Elektra - 11.04.1938, František Muzika - návrh kostýmu (Předseda Nejvyššího soudu)
Orfeus a Eurydika - 19.12.1939 František Muzika (kostýmní návrh)
Pražský žid - 23.02.1946, František Muzika - skica scény
Pražský žid - 23.02.1946, František Muzika - skica scény
Signorina Gioventu (Slečna Mladost) - 20.03.1937, František Muzika - návrh scény
Ultimo - 19.04.1928, František Muzika - návrh scény (I. jednání)