Alchymista (Činohra)
Stavovské divadlo, od 08.11.1932 do 21.12.1932 (7x)
Popis
Archivní složka sign. Č 12a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- korespondence interní a s ministerstvem (MŠANO)
- rozpočet výpravy
- dramaturgický posudek F. Götze
- přehled představení
- smlouva s autorem
- výstřižek z tisku (Lidové noviny 10. 11. 1932)
- viz též P 1233 K (korespondence s V. Vančurou)
- sada čb fotografií (celky scény, detaily, portréty)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 10
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 317
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 319
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 320
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 583
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Alessandro del Morone : Eduard Kohout
Martin Koryčan : Václav Vydra st.
Michael Koryčan : Jaroslav Průcha
Anna Koryčanová : Eva Vrchlická
Eva Koryčanová : Jiřina Štěpničková
Ondřej Buben : Ladislav Pešek
Rudolf II. : Zvonimír Rogoz
Chůva Alžběta : Antonie Nedošínská
První žalobce : Richard Záhorský
Druhý žalobce : Karel Jelínek
Třetí žalobce : Eduard Blažek
Hlasatel : Karel Kolár
Tycho de Brahe : Josef Jeníček
Andrea Caravagio : František Velebný
Michal Sedziwoj ze Skórska : Richard Záhorský
Dr. John Dee : Kamil Blahovec
Edvard Kelley : Josip Borko
Marko Bragadino : Karel Jelínek
Filip Jakub Güstenhöfer : Antonín Kurš
Tadyáš Hájek z Hájku : Eduard Blažek
Eustach Shering : Ludvík Dvorský
Měšťan : Adolf Horálek
Měšťan : Miloš Pilát
První služka : Marie Burešová
Druhá služka : Helga Nováková
Třetí služka : Božena Helclová
Čtvrtá služka : Jarmila Krajíčková
Pátá služka : Marie Ježková