Seznam představení (Vlasta Slabá)
Královna loutek - Balet, sezona 1924/1925
Michelina - Činohra, sezona 1928/1929
Naši furianti - Činohra, sezona 1925/1926