Z pohádky do pohádky (Balet)
Stavovské divadlo, od 24.11.1928 do 27.08.1939 (107x)
Předloha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Ladislav Novák
Role
Pražský Pepík : Neuveden, Oldřich Kosek
Kolovrátkář : Neuveden, Karel Koudelka
První hlídač : Neuveden, Josef Pacák
Strážník : Neuveden, Karel Lička
Filmový režisér : Neuveden, Miloš Martinec
Kinooperatér : Emanuel Famíra, Neuveden
Druhý hlídač : Neuveden, Emil Fasl
Princezna Zlatovláska : Helena Štěpánková, Zdenka Zabylová
Čarodějnice : Vilemína Hájková
Sklepmistr : Neuveden, Václav Rabas
Šestnácté století : Helena Štěpánková, Zdenka Zabylová
Sloužící : Neuveden, František Anton
Svatojanská muška : Zdenka Zabylová
Kostýmní a scénické návrhy
Z pohádky do pohádky - 24.11.1928, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu
Z pohádky do pohádky - 24.11.1928, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu
Z pohádky do pohádky - 24.11.1928, Josef Matěj Gottlieb - návrhy kostýmů