Metoděj Paperstein
Role
Bílá nemoc premiéra SEZONA 1936/1937 - Třetí novinář, Čtvrtý novinář
Paní Studánka premiéra SEZONA 1936/1937 - Třetí nápadník
Továrník Dodsworth premiéra SEZONA 1936/1937 - Barman
Kde se žebrá (Nenarození) premiéra SEZONA 1937/1938 - Žebrák, Čtvrtý chodec
Král Václav IV. premiéra SEZONA 1937/1938 - Menhart Welflův, První biřic panský
Modrý květ premiéra SEZONA 1937/1938 - Slávek
Zástupové premiéra SEZONA 1937/1938 - Druhý voják