Antonín Hudi
Životopis
Člen sboru (do 30. 9. 1995, znovu od 1. 1. 2000): II. bas.
Role
Cavalleria rusticana / I Pagliacci (Sedlák kavalír / Komedianti) premiéra SEZONA 1994/1995 - První venkovan, Druhý venkovan
Tosca premiéra SEZONA 2000/2001 - Žalářník
Čert a Káča premiéra SEZONA 2003/2004 - Čert - strážce