Matyáš Havrda
Životopis
Pochází z Malé Strany. V roce 2000 získal doktorát z dějin filosofie na FF UK, vedoucím dizertace byl Zdeněk Kratochvíl. Poté byl zaměstnán v Olomouci (Cyrilometodějská teologická fakulta UP), v Berlíně (Ústav klasických studií HU) a v Praze (Filosofický ústav AVČR). Badatelsky pobýval též v Kalifornii a na Krétě. Zabývá se starořeckými texty na pomezí náboženství, filosofie a vědy, zvláště pak dílem Klementa Alexandrijského a Galéna. Vydal několik knih a desítky odborných studií. S Jaroslavem Rytířem a Štěpánem Špinkou překládá Aristotelovu Nikomachovu etiku. S Petrem Borkovcem přeložil Aischylovu Oresteiu, Sofokolova Krále Oidipa a Euripidovy Bakchantky.

Aktualizace: 2023
Textové a hudební úpravy
Oresteia premiéra SEZONA 2001/2002 - Překlad, Překlad, Překlad
Král Oidipús (Národní divadlo Brno) premiéra SEZONA 2015/2016 - Překlad
Král Oidipús premiéra SEZONA 2019/2020 - Překlad
Bakchantky premiéra SEZONA 2022/2023 - Překlad