Vladimír Mikeš
Datum narození
11.08.1927
Životopis
Narozen v Chocni. Studoval reálné gymnázium ve Vysokém Mýtě (1938–1946), bohemistiku, romanistiku a srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Před nástupem vojenské prezenční služby (1952–1954) pracoval jako dělník v ČKD Praha, po návratu si zvolil svobodné povolání. Od 1992 externě přednášel dějiny literatury na Divadelní fakultě AMU, 1997 zde byl zvolen děkanem. 1996 se habilitoval knihou Divadlo španělského zlatého věku.
Základem Mikešovy činnosti jsou překlady zejména z francouzské, španělské a italské literatury, věnoval se však i esejistické interpretaci evropského dramatu 16. a 17. století a též moderní italské poezie. V italštině psal rovněž eseje a překládal do ní českou poezii 20. století. Významnou součástí jeho vlastní tvorby jsou rozhlasové hry a psychologické divadelní hry se současnou tematikou. Psal též díla prozaická, původní básně, glosy a literární kritiky.
Textové a hudební úpravy
Náměstíčko premiéra SEZONA 1977/1978 - Překlad
Tartuffe premiéra SEZONA 1987/1988 - Překlad
Dantonova smrt premiéra SEZONA 1988/1989 - Překlad
Herkules a Augiášův chlív premiéra SEZONA 1988/1989 - Překlad
Sevillský svůdce a kamenný host premiéra SEZONA 1990/1991 - Překlad
Židle premiéra SEZONA 1991/1992 - Překlad
Britannicus premiéra SEZONA 1993/1994 - Překlad
Vabank premiéra SEZONA 2001/2002 - Překlad
Lakomec premiéra SEZONA 2003/2004 - Překlad
Krvavá svatba premiéra SEZONA 2016/2017 - Překlad
Spolupráce na inscenacích
Dantonova smrt premiéra SEZONA 1988/1989 - Dramaturgická spolupráce