Richard Strauss
Datum narození
11.06.1864
Datum úmrtí
08.09.1949
Životopis
Německý skladatel a dirigent. Narodil se v Mnichově, zemřel v Garmischu. Syn předního hornisty mnichovské dvorní opery. Ve skladbě byl žákem kapelníka F. W. Meyera (1875–1880). Již ve 20 letech debutoval jako dirigent. V roli operního dirigenta a intendanta pak působil dlouhá léta v Meiningenu, Mnichově, ve Výmaru a v Berlíně. V letech 1919–1924 řídil společně s F. Schalkem vídeňskou Státní operu.

Straussův umělecký význam spočívá v jeho symfonických básních a v operách. V programní hudbě navázal na Berlioze a Liszta. Bohatou hudební imaginací, vášnivým výrazem, barvitou instrumentací i námětovou šíří velmi obohatil žánr moderní programní hudby. Vyšel z Wagnera, ale snažil se vymanit z přímé závislosti na jeho operní dramaturgii. Nezříká se jeho operního symfonismu, který v obou jednoaktových hudebních dramatech Salome (1905) a Elektra (1908) obohacuje bujnou motivickou polyfonií. V harmonii dospívá k polytonalitě, místy až k atonalitě.

K tématu řecké antiky se vrací na jiném stylovém základu v jednoaktové opeře Ariadna na Naxu (1912), v mytologické opeře Egyptská Helena (1927), v bukolické tragédii Daphne (1937) a mytologické komedii Danaina láska (1940). Tyto opery znamenají v látce, charakteru hudební invence i v dramaturgii odklon od wagnerovského hudebního dramatu. Klíčovým opusem v proměně stylu je hudební komedie Růžový kavalír (1910). Jeho komediální styl předjímá vznik dalších Straussových komických oper podobné stylové orientace. Na konci 2. světové války vznikly jeho Metamorfózy pro 23 smyčcových nástrojů (1945), dílo hluboké hudební reflexe, jež ve skice opatřil mottem "Smutek na Mnichovem". Po válce složil komponista ještě orchestrální písně na slova H. Hesseho (1948).
Textové a hudební úpravy
Salome (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1993 - Autor libreta
Salome (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1994/1995 - Autor libreta
Před hradbami (Kubánský balet Camagüey) premiéra SEZONA 1985/1986 - Hudba
Edita Gruberová - pěvecký recitál premiéra SEZONA 1991/1992 - Hudba
Národní divadlo Smetanově Litomyšli premiéra SEZONA 2008/2009 - Hudba
Salome premiéra SEZONA 2009/2010 - Autor libreta
Violeta Urmana - písňový recitál premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Chanticleer - Orchestr hlasů premiéra SEZONA 2011/2012 - Hudba
Premiéra 2012 (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2011/2012 - Hudba
Taneční kontrasty II (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2011/2012 - Hudba
Anda-Louise Bogza - recitál II. premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Salome premiéra SEZONA 2014/2015 - Autor libreta
Inscenátor
Elektra premiéra SEZONA 1909/1910 - Dirigent
Fotogalerie
Richard Strauss - civilní fotografie (kolem r. 1905)
Richard Strauss - civilní fotografie (přelom století)
Richard Strauss - dirigent (r. 1942)
Richard Strauss - portrét od Ferdinanda Schmutzera
Richard Strauss - portrét od Gerdy Stengelové
Strauss, Richard (SOP)