Pád Arkuna (Opera)
Národní divadlo, od 09.11.1900 do 04.01.1901 (7x)
Kostýmy a rekvizity zhotoveny dle historických památek.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Anežka Schulzová
Inscenátoři
Dirigent : Karel Kovařovic
Režie : Robert Polák
Scéna : Robert Holzer
Kostýmní a scénické návrhy
Pád Arkuna - 09.11.1900, Karel Štapfer, návrh kostýmu Gunar (dle historických památek)
Pád Arkuna - 09.11.1900, Karel Štapfer, návrh kostýmu Helgy (dle historických památek)