Sábská královna (Opera)
Národní divadlo, od 14.09.1902 do 03.01.1903 (5x)
Předloha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Karel Kovařovic
Choreografie : Achille Viscusi
Režie : Robert Polák
Role
Král Šalamoun : František Šír
Baal-Hanan : Emil Pollert
Velekněz : Václav Kliment
Sulamit : Amalie Bobková
Královna sábská : Růžena Maturová
Strážce chrámu : Robert Polák
Tance v průvodu : baletní sbor
Tanec se včelou a Bachanale : Anna Korecká