Evangelista (Opera)
Národní divadlo, od 19.10.1904 do 04.12.1904 (5x)
Rakouský autor. Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Wilhelm Kienzl
Překlad : Pavel Nebeský
Inscenátoři
Dirigent : František Picka
Režie : Robert Polák
Role
Bedřich Engel : Emil Pollert
Magdalena : Anna Veverková
Xaver Zitterbart : Adolf Krössing
Antonín Schnappaulf : Robert Polák
Aiblerová : Pavlína Pokorná
Kmotra Hubrová : Helena Towarnická
Kmotr Huber : František Gerlický
Kluk u kuželek : Amálie Bláhová
Ponocný : Karel Pulc
Hadrářka : Anna Rážová
Opat Benediktini : Karel Kindl
Kolovrátkář : Josef Karásek
Hostinský : Václav Zintl
Kmotr Hvozda : Josef Loos
Matouš Freudhofer : Richard Figar, Bohumil Pták