Vij (Opera)
Národní divadlo, od 14.07.1903 do 21.09.1903 (3x)
Předloha
S: Grisar, Dobrou noc, pane Pantalone (o).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : František Khol
Inscenátoři
Dirigent : Mořic Anger
Režie : Robert Polák
Role
Čarodějnice : Anna Slavíková
Choma Brut : Bohumil Pták
Otec Timofej : František Šír
Otec čarodějnice : Emil Pollert
První divá žínka : Marie Kubátová
Druhá divá žínka : Vilemína Hájková
Třetí divá žínka : Karla Fabiánová
První bludička : Gabriela Horvátová
Druhá bludička : Alexandra Towarnická
Třetí bludička : Helena Towarnická
První rusalka : Marie Kodetová
Druhá rusalka : Eliška Volfová
Domácí skřítek : Václav Viktorin
Polní duch : Robert Polák
Lesní duch : Antonín Hlaváček