Ten lásky sen (Koncert)
2. zámecké nádvoří, Litomyšl, od 11.06.2022 do 11.06.2022 (1x)
Předloha
Árie Voka z 1. jednání opery Čertova stěna - Bedřich Smetana
Proroctví z opery Libuše - Bedřich Smetana
Předehra k opeře Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Sbor Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Předehra k opeře Hubička - Bedřich Smetana
Árie Přemysla z opery Libuše - Bedřich Smetana
Duet Mařenky a Jeníka z opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Árie Vodníka a svatební sbor Květiny bílé po cestě z opery Rusalka - Antonín Dvořák
Árie Rusalky z opery Rusalka - Antonín Dvořák
Duet Bohuše a Julie z 2. dějství opery Jakobín - Antonín Dvořák
Polonéza z opery Rusalka - Antonín Dvořák
Duet Jarka a Katušky z opery Čertova stěna - Bedřich Smetana
Árie Jeníka z opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Ukolébavka Vendulky z opery Hubička - Bedřich Smetana
Scéna z 2. jednání opery Braniboři v Čechách - Bedřich Smetana
Scéna z 3. jednání opery Jakobín - Antonín Dvořák
Duet Terinky a Jiřího z 1. jednání opery Jakobín - Antonín Dvořák
Árie Mařenky z 3. jednání opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Árie Prince z 1. jednání opery Rusalka - Antonín Dvořák
Scéna Rusalky a Vodníka z 1. jednání opery Rusalka - Antonín Dvořák
Ten lásky sen
Popis
Program koncertu:
Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta
- Předehra
- Sbor Proč bychom se netěšili...
- Dvojzpěv Mařenky a Jeníka z 1. jednání Věrné milování... (Alžběta Poláčková, Peter Berger)

Bedřich Smetana – Braniboři v Čechách
- Scéna z 2. jednání Rozlučte se s domovem..., Pane v prachu se kloníme... (Jiří Sulženko a sbor)

Bedřich Smetana – Čertova stěna
- Árie Voka Vítkovice z 1. jednání Jen jediná mě ženy krásná tvář... (Adam Plachetka)
- Dvojzpěv Katušky a Jarka z 1. jednání Buď vítána, má dívko..., Tak věčně k sobě lnout... (Markéta Klaudová, Jaroslav Březina)

Antonín Dvořák – Rusalka
- Scéna Vodníka a Rusalky z 1. jednání Hastrmánku, tatíčku..., Sem často přichází... (Alžběta Poláčková, Jiří Sulženko)
- Árie Rusalky z 1. jednání Měsíčku na nebi hlubokém... (Alžběta Poláčková)
- Polonéza, Árie Vodníka a svatební sbor z 2. jednání Ubohá Rusalko bledá..., Celý svět nedá Ti, nedá..., Květiny bílé po cestě... (Jiří Sulženko a sbor)
- Árie Prince z 1. jednání Vidino divná, přesladká..., Vím, že jsi kouzlo... (Peter Berger)

--- přestávka ---

Bedřich Smetana – Hubička
- Předehra
- Ukolébavka Vendulky z 1. jednání Hajej, můj andílku..., Letěla bělounká holubička... (Markéta Klaudová)

Antonín Dvořák – Jakobín
- Duet Hraběte a Bendy z 3. jednání Zde k nohám Vaší milosti..., Ten úsměv děcka... (Jiří Sulženko, Jaroslav Březina)
- Duet Jiřího a Terinky z 1. jednání Chci s Tebou promluvit..., Pohleď mi do očí... (Alžběta Poláčková, Peter Berger)
- Zpěv Bohuše a Julie z 2. jednání My cizinou jsme bloudili... (Adam Plachetka, Eliška Weissová)

Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta
- Árie Jeníka z 2. jednání Jak možná věřit... (Peter Berger)
- Árie Mařenky z 3. jednání Ach, jaký žal..., Ten lásky sen... (Alžběta Poláčková)

Bedřich Smetana – Libuše
- Přemyslův zpěv z 2. jednání Milý tu lípy stín..., Ó vy lípy... (Adam Plachetka)
- Libušino proroctví z 3. jednání Bohové mocní... (Eliška Weissová, sbor)
Koncert sólistů, Sboru a Orchestru Národního divadla v rámci festivalu Smetanova Litomyšl 2022.
Inscenátoři
Dirigent : Jaroslav Kyzlink
Sbormistr : Pavel Vaněk