Červená Karkulka (Dětská opera Praha) (Opera)
Divadlo Kolowrat, od 24.02.2001 do 03.11.2001 (10x)
Předloha
Hostování Dětské opery Praha. Hraje orchestr Dětské opery Praha. S: Martinů, Otvírání studánek (o).
Inscenátoři