Petruška (Balet)
Národní divadlo, od 24.02.1925 do 30.03.1926 (13x)
Scénický rozvrh: F. Pujman. S: Zelinka, Dceruška hostinského (o). V repr. s dalšími tituly.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři