Velký koncert na počest paměti Franze Liszta (Ostatní)
Národní divadlo, od 20.08.1886 do 20.08.1886 (1x)
Předloha
Předehra k Beethovenově kantátě pro velký orchestr - Franz Liszt
Žalm 137 "Na vodách babylonských" - Franz Liszt
Koncert Es dur pro klavír a orchestr - Franz Liszt
Tři cikáni - Franz Liszt
Toť musí divukrásné být - Franz Liszt
V slasti a strasti - Franz Liszt
Tys poupě sladké vůně - Franz Liszt
Parafráze na motivy z opery Rigoletto - Franz Liszt
Tasso - Franz Liszt
S: Vrchlický, K životu (č).
Inscenátoři
Role
Hra na klavír : Ella Modřická
Sólo na klavír : Ella Modřická
Houslové sólo : Ferdinand Lachner
Hra na klavír : Karel Kovařovic
Hra na klavír : Karel Kovařovic
Hra na klavír : Karel Kovařovic
Hra na housle : Ferdinand Lachner
Hra na klavír : Karel Kovařovic
Hra na harfu : Václav Staněk