Polský večer (Ostatní)
Národní divadlo, od 25.01.1915 do 25.01.1915 (1x)
Předloha
Druhý koncert d moll - Henryk Wieniawski
Píseň litevská - Fryderyk Chopin
Předehra k opeře Pád Arkuna - Zdeněk Fibich
Marsz pogrzebowy - Kornel Ujejski
Árie z opery Halka - Stanislaw Moniuszko
Koncert A dur pro housle - Mieczyslaw Karlowicz
Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz
Grób Agamemnona - Juliusz Slowacki
Dzwon - Lucjan Rydel
Ve prospěch komitétu pro podporu haličských uprchlíků.
Textové a hudební úpravy
Role
Přednes : Edmund Rygier
Přednes : Edmund Rygier
Přednes : Edmund Rygier
Sólo na housle : Jaroslav Kocian
Sólo na housle : Jaroslav Kocian
Zpěv : Ada Nekarova
Zpěv : Ada Nekarova
Zpěv : Ada Nekarova
Hra na klavír : Vincenc Maixner
Hra na klavír : Vincenc Maixner
Hra na klavír : Vincenc Maixner
Hra na klavír : Vincenc Maixner
Hra na klavír : Vincenc Maixner