Proslov - na oslavu sjezdu bývalých posluchačů první c. k. české realky Pražské (Ostatní)
Národní divadlo, od 21.05.1893 do 21.05.1893 (1x)
Předloha
S: Smetana, Prodaná nevěsta (o).
Role
Přednes : Jiří Bittner