Ejemovic Rézinka (Dětská opera Praha) (Opera)
Divadlo Kolowrat, od 19.03.2005 do 22.10.2005 (3x)
Hostování Dětské opery Praha. S: Martinů, Otvírání studánek (o). Nastudováno k Roku české hudby. Představení vzniklo za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Světová premiéra.
Textové a hudební úpravy
Námět : Jaroslav Hašek
Inscenátoři