Peter Grimes (SND Bratislava) (Opera)
Národní divadlo, od 14.01.2006 do 14.01.2006 (1x)
Popis
Na scéně Slovenského národního divadla se Peter Grimes objevil poprvé v loňské sezoně v režii Martina Bendika a tuto inscenaci bude možné zhlédnout při jediném představení nyní také v Praze. Téma izolace jedince, jeho existenciální samoty uprostřed společnosti, kterou nastoluje příběh rybáře Petera Grimese, je aktuální i v dnešní době. Prostředí rybářské osady, ve které se drama odehrává, je pro Brittena jakýmsi modelem fungování zákonů kolektivního způsobu života. Zákonů často tak nemilosrdných k tomu, kdo se ocitne na okraji společnosti, na kterého padne byť jen malé podezření, že se provinil vůči zvyklostem a morálce většiny.
SND
Hostování opery SND Bratislava. Představení se koná pod záštitou velvyslance Slovenské republiky, pana Ladislava Balleka.
Inscenátoři
Dirigent : Jaroslav Kyzlink
Choreografie : Dana Dinková
Kostýmy : Mona Hafsahlová
Režie : Martin Bendik
Sbormistr : Naďa Raková
Role
Peter Grimes : Jan Vacík
Ellen Orford : Eva Šeniglová
První neteř : Adriana Kučerová
Druhá neteř : Katarína Šilhavíková
Kapitán Balstrode : František Ďuriač
Mrs. Sedley : Denisa Šlepkovská
Reverend Horace Adams : Peter Oswald
Ned Keene : Ján Ďurčo
Hobson : Ján Galla
Chlapec : Lukáš Frlajs
Dr. Crabbe : Gustáv Herényi