Ogaři (Dětská opera Praha) (Opera)
Divadlo Kolowrat, od 17.05.2009 do 23.05.2010 (3x)
Vystoupení Dětské opery Praha.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Ozef Kalda
Inscenátoři
Spolupracovali
Hudební úprava : Petr Wajsar, Jan Šimůnek