Postillon z Lonjumeau (Opera)
Národní divadlo, od 27.11.1904 do 24.10.1907 (12x)
Ve 2.d.: píseň Co krásy a housle od F.Picky, zpívá M.Kubátová. Ve 3.d.: Serenáda od R.Leoncavalla a Serenáda od Ch.Gounoda, zpívá O. Mařák.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Chapelon : Otakar Mařák
Markýz de Corcy : Adolf Krössing
Bourdon : Emil Pollert
Závodčí četníků : Josef Karásek
Saint Phar : Otakar Mařák
Alcindor : Robert Polák
1. sluha : Karel Pulc
2. sluha : Václav Zintl