Vlasty skon (Státní konservatoř hudby Praha) (Opera)
Stavovské divadlo, od 23.03.1929 do 14.05.1929 (2x)
Představení Státní konservatoře hudby v Praze. Jubilejní cyklus V. Hraje orkestr Státní konservatoře. S: Ostrčil, Poupě (o).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Karel Pippich
Inscenátoři