Pavel Dědeček
Datum narození
27.12.1885
Datum úmrtí
23.11.1954
Životopis
Violista, sbormistr, dirigent a pedagog. Narozen v Praze, zemřel v Praze. Byl vokalistou v chrámu sv.Víta (pod J.Foerstrem). Ve hře na housle se vzdělal u J.Buška a na pražské konzervatoři u F.Lachnera (1900-1905), pak soukromě u Š.Suchého. 1908-1912 působil jako pedagog na Janáčkově varhanní škole v Brně a zároveň v divadle jako koncertní mistr a 1912-1914 jako kapelník. Za první světové války byl violistou ND, členem Buchtelova smyčcového kvarteta, poté 1917-1919 dirigentem České filharmonie, 1919-1920 kapelníkem opery v Plzni. 1920-1922 studoval v Paříži skladbu u V.d'Indyho a řídil pěvecký spolek Jugoslavia, složený ze studentů slovanských národností. 1923-1924 dirigent bratislavské opery, od 1925 profesor pražské konzervatoře. Své pedagogické názory zveřejnil v učebnici Základy dirigování. Uplatnil se též jako sbormistr (Pěvecké sdružení pražských učitelek). Po druhé světové válce profesor dirigování na AMU (do 1948), zároveň ředitel opery v Plzni (1945-1946). Od 1948 žil na odpočinku v Praze. Byl též činný jako skladatel a upravovatel.
Textové a hudební úpravy
Život je sen premiéra SEZONA 1922/1923 - Hudba
Kean premiéra SEZONA 1925/1926 - Hudba
Mlčelivá žena premiéra SEZONA 1926/1927 - Hudba
Inscenátor
Hubička premiéra SEZONA 1908/1909 - Dirigent
Taneční prolog premiéra SEZONA 1916/1917 - Dirigent
Abú Hasan (Státní konservatoř hudby) premiéra SEZONA 1927/1928 - Dirigent
Mavra (Státní konservatoř hudby) premiéra SEZONA 1927/1928 - Dirigent
Zvíkovský rarášek (Státní konservatoř hudby) premiéra SEZONA 1927/1928 - Dirigent
Poupě (Státní konservatoř Praha) premiéra SEZONA 1928/1929 - Dirigent
Vlasty skon (Státní konservatoř hudby Praha) premiéra SEZONA 1928/1929 - Dirigent
Člověk a smrt (Státní konservatoř hudby) premiéra SEZONA 1929/1930 - Dirigent
Jaro a touha (Státní konservatoř hudby) premiéra SEZONA 1929/1930 - Dirigent
Antigona (Státní konservatoř) premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
Starý král (Státní konservatoř) premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
Orfeus (Státní konservatoř hudby Praha) premiéra SEZONA 1937/1938 - Dirigent
Dvě balady (Konzervatoř hudby Praha) premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Serenáda F dur (Konzervatoř hudby Praha) premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Tvrdé palice (Konzervatoř hudby Praha) premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Zvíkovský rarášek (Konzervatoř hudby Praha) premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Spolupráce na inscenacích
Taneční prolog premiéra SEZONA 1916/1917 - Instrumentace
Sokrates premiéra SEZONA 1924/1925 - Hudební příprava