Poupě (Státní konservatoř Praha) (Opera)
Stavovské divadlo, od 23.03.1929 do 14.05.1929 (3x)
Představení Státní konservatoře hudby v Praze. Jubilejní cyklus V. Hraje orkestr Státní konservatoře. S: Ostrčil, Vlasty skon (o).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : František Xaver Svoboda
Inscenátoři