Eliška Reissigová
Datum narození
08.12.1906
Životopis
Česká sopranistka, narodila se v Brně. Dcera houslisty a dirigenta R. Reissiga, po matce vnučka hudebního spisovatele K. Sázavského. Od dětství se soustavně věnovala klavíru u Z. Illnerové, brzy též zpěvu u M. Fleischerové. Po maturitě na Reálném gymnnáziu v rodišti absolvovala hudební vědu a estetiku na Univerzitě Karlově u Z. Nejedlého a O. Zicha, na pražské konzervatoři třídu D. Branbergerové (1926/1931). Již tehdy budila pozornost na koncertním pódiu a v představeních operní školy. Věnovala se hlavně interpretaci moderní písňové tvorby. Uplatnila se na koncertech v Praze, v Brně a také v rozhlase. Vystupovala s předními komorními soubory a s Českou filharmoniií a propagovala českou píseň i v cizině. Na vrcholu své kariéry se vzdala ze soukromých příčin veřejného vystupování.
Role
Zvíkovský rarášek (Státní konservatoř hudby) premiéra SEZONA 1927/1928 - Markéta
Poupě (Státní konservatoř Praha) premiéra SEZONA 1928/1929 - Anežka