Zvíkovský rarášek (Státní konservatoř hudby) (Opera)
Stavovské divadlo, od 27.03.1928 do 30.05.1928 (2x)
Operní představení Státní konservatoře hudby v Praze. S: Weber, Abú Hasan (o); Stravinskij, Mavra (o).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Ladislav Stroupežnický
Inscenátoři
Role
Krištof ze Švamberka : Hanuš Thein
Mikuláš Dačický z Heslova : Jaroslav Gleich
Michálek : Emil Bergmann