Mavra (Státní konservatoř hudby) (Opera)
Stavovské divadlo, od 30.05.1928 do 30.05.1928 (1x)
Operní představení Státní konservatoře hudby v Praze. S: Novák, Zvíkovský rarášek (o).
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role