Mavra (Operní oddělení pražské státní konservatoře) (Opera)
Stavovské divadlo, od 04.05.1937 do 04.05.1937 (1x)
Představení Operního oddělení pražské státní konservatoře. S: Mysliveček, Ezio (o).
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Husar (Mavra) : Antonín Votava