Orfeus (Státní konservatoř hudby Praha) (Opera)
Stavovské divadlo, od 22.03.1938 do 22.03.1938 (1x)
Představení Státní konservatoře hudby v Praze na paměť 150. výročí smrti K. W. Glucka.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři