Orfeus a Eurydika (Opera)
Stavovské divadlo, od 02.02.2013 do 17.05.2014 (14x)
Popis
Christoph Willibald Gluck, úspěšný skladatel a vlivný reformátor, jehož mládí a hudební počátky jsou spjaty s Čechami a Prahou, proslul ve světě svým vytrvalým úsilím změnit dosavadní tvář opery, zbavit ji pěveckého exhibicionismu, přiblížit ji naopak blíže dramatu a divadlu a nalézt v ní – podle vlastních slov – „krásnou jednoduchost“. První a zároveň nejslavnější z Gluckových oper psaných v novém reformním stylu je Orfeus a Eurydika z roku 1762. Autor se v ní zcela vyhýbá tradiční operní pompéznosti a přiklání se k intenzivnímu a promyšlenému hudebně-divadelnímu jazyku vycházejícímu zcela z logiky a atmosféry mytického příběhu o bolesti ze ztráty milovaného člověka, lásce, která je schopna dělat zázraky, i o slabosti, která tyto zázraky hatí. Přestože Gluck oproti zvyklostem italské opery výrazně posílil úlohu sboru i baletu, ponechal v ději pouhé tři sólisty – kromě dvou titulních ještě alegorickou postavu Amora, utěšitele, který nedokonalého člověka nakonec přivádí ke šťastnému cíli. Slavný řecký mýtus má v Gluckově podání introspektivní, meditativní, psychologický a tím i velmi nadčasový ráz. Gluckovu operu představíme v italské verzi pro barytonové obsazení role Orfea.
2013
Orchestr a sbor ND, balet Opery ND.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : de' Calzabigi Ranieri
Inscenátoři
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Zdeněk Klauda
Asistent režie : Olga Kyndlová, Lucie Burešová
Asistent výtvarníka : Markus Boxler
Vedoucí hudebního nastudování : Mark Pinzow
Fotogalerie
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 Hartmut Schörghofer - scéna
Foto: Hana Smejkalová
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 Jiří Hájek (Orfeus), Alžběta Poláčková (Eurydika)
Foto: Hana Smejkalová
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 Jiří Hájek (Orfeus), Hana Jonášová (Amor)
Foto: Hana Smejkalová
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 Marie Fajtová (Eurydika), Jiří Hájek (Orfeus)
Foto: Hana Smejkalová
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 Marie Fajtová (Eurydika), Jiří Hájek (Orfeus)
Foto: Hana Smejkalová
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 Roman Janál (Orfeus)
Foto: Hana Smejkalová
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 Roman Janál (Orfeus), Alžběta Poláčková (Eurydika)
Foto: Hana Smejkalová
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 Roman Janál Orfeus), Yukiko Šrejmová Kinjo (Amor) a sbor
Foto: Hana Smejkalová
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 sborová scéna
Foto: Hana Smejkalová
Orfeus a Eurydika - 02.02.2013 sborová scéna
Foto: Hana Smejkalová