Proslov - na počest 30tiletí Ústředního spolku členů hasič. sboru hl. města Prahy (Ostatní)
Národní divadlo, od 14.10.1937 do 14.10.1937 (1x)
Předloha
S: Smetana, Prodaná nevěsta (o).
Role
Přednes : Rudolf Deyl