Soud lásky (Dramatické oddělení konservatoře hudby a Lidové divadlo) (Činohra)
Prozatímní divadlo, od 17.12.1941 do 17.12.1941 (1x)
Popis
Archivní složka sign. Z 678 obsahuje následující materiál:
- cedule k provedení

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 5895
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Scéna : Josef Pehr
Role
Fanetta z Romaninu : Eliška (Eva) Mašátová
Lauretta de Sade : Libuše Sobotová
Vilém Balbz : Felix Le Breux
Francesco Petrarca : Jaroslav Kapr-Vyhar
Simon Doria : Karel Houska
Lanfranc Cigalla : Josef Pehr
Blanca ze Flassans : Ludmila Káchová
Ysoarda z Ansoys : Dagmar Prokopová
Brianda z Luny : Vlasta Lipovská
Don Esparbilla : Václav Král
Loys Lascaris : Karel Sedláček
První páže paní Fanetty : Jiří Maršálek
Druhé páže paní Fanetty : Jaroslav Heyduk
Papežský komisař : Ladislav Fišer