Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Ostatní)
Nová scéna, od 22.12.2016
Spoluúčinkuje Dětská opera Praha a Orchestr Národního divadla.
Inscenátoři