Faustovo prokletí (Koncert)
Národní divadlo, od 09.03.2017 do 12.03.2017 (2x)
Popis
Hector Berlioz, jedna z klíčových osobností formující se romantické programní hudby 19. století, uvedl netradičním podtitulem své faustovské fresky, „dramatická legenda“, své současníky, ale i následující generace do rozpaků, zda jde o tradiční operu, novodobé scénické oratorium či koncertní kantátu. Sám váhal, kam své dílo zařadit, a přestože nakonec dostalo formu, která je nejblíže opeře, po dlouhá desetiletí bylo a stále je prováděno především koncertně. Přispívá k tomu jeho základní dramaturgický rozvrh, založený na kontrastu mezi privátním světem váhavce a skeptika Fausta, kterého fatálním způsobem vytrhne z životní letargie teprve démonické Mefistovo angažmá, a rušného, mnohovrstevnatého světa kolem, reprezentovaného velkým, výrazově velmi proměnlivým sborem, znějícím sice často monumentálně, avšak pouze staticky, „zvukově“ a v druhém plánu, mimo Faustovo uzavřené soukromí.
Berlioz byl jako průkopník moderního hudebního dramatu a programní hudby fascinován velkými díly světové literatury, zejména Shakespearovými hrami a Goethovým Faustem. Jako své opus 1 dokonce označil svou kantátu s názvem Osm scén z Fausta, kterou zkomponoval jako šestadvacetiletý v roce 1829. Tu sice později zavrhl, k Faustovi se nicméně o mnoho let později přece jen znovu vrátil, aby v roce 1845 vytvořil právě svou zmíněnou „dramatickou legendu“, pyšnící se kromě rafinovaného protikladu mezi objektivitou velkého světa a subjektivitou Faustova srdce a duše také mimo jiné jímavou, typicky francouzskou hudební lyrikou.
V historii Národního divadla toto pozoruhodné Berliozovo dílo až dosud nikdy nezaznělo. Pro koncertní provedení bylo dílo nastudováno ve francouzském originále.

Přibližná délka představení včetně přestávky: 2 hodiny a 30 minut, jedna přestávka 20 minut.

Nakladatelská práva k provozování díla zastupuje Bärenreiter Praha.

20. 1. 2018 byla udělena Cena Classic Prague Awards Sboru Národního divadla, Sboru Státní opery a Kühnově dětskému sboru za výkon ve Faustově prokletí.
Koncertní provedení. Účinkuje Sbor Národního divadla, Sbor Státní opery, Kühnův dětský sbor, Orchestr Národního divadla.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Mefistofeles : Daniel Čapkovič
Brander : Pavel Švingr
Spolupracovali
Hudební příprava : Mark Pinzow, Zdeněk Klauda
Inspicient : Petr Veleta
Koncertní mistr : Alexej Rosík
Režijní spolupráce : Petr Jirsa
Světelný design : Jan Dörner
Fotogalerie
Faustovo prokletí - 09.03.2017, Jaroslav Kyzlink, Orchestr Národního divadla
Foto: Hana Smejkalová
Faustovo prokletí - 09.03.2017, Orchestr Národního divadla, Sbory Národního divadla a Státní opery
Foto: Hana Smejkalová
Faustovo prokletí - 09.03.2017, P. Černoch, S. Jirků, D. Čapkovič, J. Kyzlink, P. Švingr, P. Vaněk,
Foto: Hana Smejkalová
Faustovo prokletí - 09.03.2017, Pavel Černoch, Stanislava Jirků, Daniel Čapkovič
Foto: Hana Smejkalová