Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Nová scéna, od 22.12.2017 do 22.12.2017 (3x)
Orchestr Dětské opery Praha
Inscenátoři