Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Nová scéna, od 22.12.2019 do 22.12.2019 (3x)
Orchestr a sbor Dětské opery Praha.