Figarova svatba (Komická opera Berlín, NDR) (Opera)
Smetanovo divadlo, od 06.11.1981 do 07.11.1981 (2x)
Hostování Komické opery Berlín, NDR.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Lorenzo da Ponte
Inscenátoři