Symfonie D dur (3. věta) (Nizozemské taneční divadlo) (Balet)
Smetanovo divadlo, od 18.05.1982 do 18.05.1982 (1x)
Hostování Nizozemského tanečního divadla. Pražské jaro 1982. S: Stravinskij, Žalmová symfonie (b) a Martinů, Polní mše (b). Hraje Státní filharmonie Brno. Program se nedochoval.
Inscenátoři
Dirigent : David Porcelijn
Choreografie : Jiří Kylián