Slavnostní koncert – Z pokladů české opery II (Koncert)
Národní divadlo, od 12.09.2020 do 12.09.2020 (1x)
Předloha
Předehra k opeře Libuše - Bedřich Smetana
Sbor Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Duet Mařenky a Vaška z 2. jednání opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Modlitba z opery Libuše - Bedřich Smetana
Árie Revírníka z opery Příhody lišky Bystroušky - Leoš Janáček
Duet Kecala a Jeníka z 2. dějství opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Duet Terinky a Jiřího z 1. jednání opery Jakobín - Antonín Dvořák
Árie Mařenky z 3. jednání opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Árie Kostelničky z 2. jednání opery Její pastorkyňa - Leoš Janáček
Skočná z opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Árie Prince z 1. jednání opery Rusalka - Antonín Dvořák
Výstup z 2. jednání opery Libuše - Bedřich Smetana
Předehra k opeře Čert a Káča - Antonín Dvořák
Scéna Rusalky a Prince z 3. jednání opery Rusalka - Antonín Dvořák
Slavnostní koncert – Z pokladů české opery -
Recitativ a árie Jeníka z 2. jednání opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Popis
Koncert se uskutečnil na pozvání společnosti Pilsner Urquell a byl věnován lidem, kteří během jarní vlny koronaviru významně pomáhali.

Bedřich Smetana: Libuše
– Předehra
– Bohové věční, árie z 1. jednání (Libuše: Dana Burešová)
– Můj ujec zval mne k hrobu otcovu, 2. výstup z 2. jednání (Chrudoš: František Zahradníček, Krasava: Maria Kobielska)

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
– Známť já jednu dívčinu, duet z 2. jednání (Mařenka: Jana Sibera a Vašek: Aleš Voráček)
– Až uzříš, komus koupil nevěstu… Jak možná věřit, recitativ a árie z 2. jednání (Jeník: Peter Berger)
– Skočná, tanec z 3. jednání
– Och, jaký to žal… Ten lásky sen, recitativ a árie z 3. jednání (Mařenka: Jana Sibera)
– Znám jednu dívku, duet z 2. jednání (Kecal: Zdeněk Plech a Jeník: Peter Berger)

– přestávka –

Antonín Dvořák: Čert a Káča, předehra

Antonín Dvořák: Jakobín
– Chci s tebou promluvit, duet z 1. jednání (Terinka: Jana Sibera a Jiří: Aleš Voráček)

Antonín Dvořák: Rusalka
– Ustaňte v lovu… Vidino divná, přesladká, recitativ a árie z 1. jednání (Princ: Peter Berger)
– Miláčku, znáš mne, znáš… scéna z 3. jednání (Princ: Peter Berger, Rusalka: Maria Kobielska)

Leoš Janáček: Její pastorkyňa
– Co chvíla, 5. výstup z 2. jednání (Kostelnička: Eva Urbanová)

Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky
– Neříkal jsem to, závěr opery (Revírník: Jiří Sulženko, Skokánek: Jan Musil člen KDS)

Přídavek: Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta – Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá (část sboru z opery v podání sólistů večera)
Koncert byl uveden náhradou za plánované představení Prodané nevěsty z důvodu karantény Sboru ND během pandemie koronaviru.
Inscenátoři
Dirigent : Jaroslav Kyzlink
Spolupracovali
Inspicient : Jiří Janeček