Slavnostní koncert – Z pokladů české opery III (Koncert)
Národní divadlo, od 28.09.2020 do 28.09.2020 (1x)
Předloha
Předehra k opeře Libuše - Bedřich Smetana
Árie Vladislava z opery Dalibor - Bedřich Smetana
Modlitba z opery Libuše - Bedřich Smetana
Árie Revírníka z opery Příhody lišky Bystroušky - Leoš Janáček
Duet Bohuše a Julie z 2. dějství opery Jakobín - Antonín Dvořák
Duet Kecala a Jeníka z 2. dějství opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Duet Terinky a Jiřího z 1. jednání opery Jakobín - Antonín Dvořák
Árie Mařenky z 3. jednání opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Skočná z opery Prodaná nevěsta - Bedřich Smetana
Árie Prince z 1. jednání opery Rusalka - Antonín Dvořák
Úvodní scéna 3. jednání opery Libuše - Bedřich Smetana
Výstup z 2. jednání opery Libuše - Bedřich Smetana
Předehra k opeře Čert a Káča - Antonín Dvořák
Scéna Rusalky a Prince z 3. jednání opery Rusalka - Antonín Dvořák
Slavnostní koncert – Z pokladů české opery -
Popis
Účinkuje Orchestr Národního divadla.

Program koncertu:

Bedřich Smetana: Libuše
– Předehra
– Bohové věční, árie z 1. jednání (Libuše: Dana Burešová)
– Můj ujec zval mne k hrobu otcovu, 2. výstup z 2. jednání (Chrudoš: Miloš Horák, Krasava: Maria Kobielska)
– Mír zjednán mezi oběma zas bratry, 1. výstup z 3. jednání (Libuše: Dana Burešová, Krasava: Maria Kobielska, Radmila: Stanislava Jirků, Šťáhlav: Aleš Briscein, Chrudoš: Miloš Horák, Lutobor: Jiří Sulženko)

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
– Skočná, tanec z 3. jednání

Bedřich Smetana: Dalibor
– V tak pozdní dobu povolal jsem vás… Krásný to cíl, jenž panovníku kyne recitativ a árie z 3. jednání (Vladislav: Svatopluk Sem)

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
– Och, jaký to žal… Ten lásky sen, recitativ a árie z 3. jednání (Mařenka: : Kateřina Kněžíková)
– Znám jednu dívku, duet z 2. jednání (Kecal: Jiří Sulženko a Jeník: Aleš Briscein)

Přestávka

Antonín Dvořák: Čert a Káča
– Předehra

Antonín Dvořák: Jakobín
– Chci s tebou promluvit, duet z 1. jednání (Terinka: Kateřina Kněžíková a Jiří: Aleš Briscein)
– My cizinou jsme bloudili, duet z 2. jednání (Julie: Dana Burešová a Bohuš: Svatopluk Sem)

Antonín Dvořák: Rusalka
– Ustaňte v lovu… Vidino divná, přesladká, recitativ a árie z 1. jednání (Princ: Aleš Briscein)
– Miláčku, znáš mne, znáš… scéna z 3. jednání (Princ: Aleš Briscein, Rusalka: Maria Kobielska)

Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky
– Neříkal jsem to, závěr opery (Revírník: Jiří Sulženko, Skokánek: Jan Musil)
Koncert byl uveden náhradou za plánované představení Libuše z důvodu zamezení šíření nákazy v rámci velkého ansámblu účinkujících během pandemie koronaviru.
Inscenátoři
Dirigent : Jaroslav Kyzlink
Role
Spolupracovali
Inspicient : Jiří Janeček