Maškarní ples (SND Bratislava) (Opera)
Smetanovo divadlo, od 26.05.1988 do 26.05.1988 (1x)
Hostování opery Slovenského národního divadla Bratislava. Pražské jaro 1988. K 175. výročí narození Giuseppe Verdiho.
Inscenátoři
Dirigent : Ondrej Lenárd
Choreografie : Karol Tóth
Sbormistr : Ladislav Holásek
Role
Riccardo hrabě z Warwicku : Peter Dvorský
Renato (hrabě Ankarstroem, hrabě René) : Pavol Maurery
Ulrika : Ida Kirilová
Samuel (De Horn) : Juraj Hrubant
Tom (Warting Ribbing) : Peter Mikuláš
Ameliin sluha : Pavol Dvorský
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Pavol Selecký
Asistent režie : Richard Albrecht
Inspicient : Bohuš Grančič
Pomocná režie : Tibor Beňo