Starý ženich (Opera)
Národní divadlo, od 14.10.1902 do 17.10.1902 (2x)
Předloha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Karel Sabina
Inscenátoři
Dirigent : Mořic Anger
Role
Bartoš : Emil Pollert
Václav, mladý rolník : František Šír
Vojtěch, mladý rolník : Hanuš Lašek, Karel Veselý
Pan Franc : Robert Polák
Stárek : Hynek Švejda